U okviru projekta Univerziteta Metropolitan – „MET Talks“ biće održano online predavanje na temu: „Mindfulness – pomodnost ili neophodnost (za otpornost) u VUCA svetu“ koje će održati Dragana Đurđanović, Mindfulness-Based Stress Reduction sertifikovani instruktor i učitelj mindfulness meditacije. Predavanje je deo programa predmeta „Liderstvo i donošenje odluka“, koje vodi prof. dr Tatjana Mamula Nikolić.

 

Teme predavanja:

  • Šta je Mindfulness
  • Šta je zajedničko kompanijama Google, Apple, Nike…
  • Percepcija, neuroplastičnost i autopiloti
  • Pažljiv lider je uspešan lider
  • VUCA okruženje kao prilika
  • Unutarnji i spoljni ekosistemi

 

Dragana Đurđanović je svoju mindfulness edukaciju završila na IMA Institutu u Berlinu (Institute for Mindfulness-Based Approaches), najstarijem institutu za školovanje mindfulness učitelja i trenera u Evropi.

 

Ona je i osnivač projekta Mindfulness Srbija i predstavlja Srbiju u Evropskoj Asocijaciji za Mindfulness pristupe – EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches), međunarodnoj mreži mindfulness organizacija.

 

Takođe, Dragana je i ICF/ACC Business & Leadership Coach i coach za razvoj ljudskih potencijala. Pripada brzorastućoj CoachHub digitalnoj mreži koja promoviše kako demokratizaciju coaching-a, tako i holistčki pristup u profesionalnom razvoju zaposlenih na svim nivoima u kompanijama. CoachHub platforma okuplja najveće korporacije i coach-eve iz celog sveta.

 

Dragana danas održava individualne i grupne treninge za redukciju stresa, treninge uma i pažnje; drži predavanja o korisnosti primene mindfulness-a u različitim okruženjima. Polaznici ovih programa dolaze iz sveta biznisa, medicine i obrazovanja. Njena vizija jeste zdravo, humano i moderno srpsko društvo 21. veka, koje čine svesni, slovesni, savesni i slobodni pojedinci i lideri.

 

Pozivamo vas da budete deo MET online predavanja na kome ćete saznati kako, kroz svesno usmeravanje pažne na sadašnji trenutak, možete edukovati svoj um, poboljšati fokus i koncentraciju, povećati učinak. I pre svega, dobiti jasniju sliku sveta i svoje uloge u njemu.

 

 

Šta je to mindfulness meditacija?

Meditacija je naše (urođeno) pravo da upoznamo sopstveni um, obrasce po kojima operiše, način na koji funkcioniše, spoznavanjem njegove prave prirode. I kao što se priroda oko nas stalno menja, tako je i naš sopstveni um podložan konstantnoj promenljivosti. Mindfulness meditacija nije nikakva mistična veština namenjena samo odabranima. Brojna naučna istraživanja … dokazuju sve dobrobiti upražnjavanja MM, njenog uticaja na mozak, pažnju i fokus, na opštu korisnost u tretmanu različitih oboljenja, upalnih procesa, na mentalno zdravlje – neupitan je njen uticaj na naše gene:

MM je veština dostupna svakom ljudskom biću koje je spremno da otkriva zakonitosti uma. Redovnim praktikovanjem mindfulness meditacije, dolazimo do objektivnog saznanja o sopstvenim mislima, obrascima i navikama u razmišljanju. Ukratko, redovnim upražnjavanjem meditacije, dobijamo priliku da upoznamo sebe i sopstveno biće. Stičemo u sebi svog najboljeg prijatelja. Postajemo oslobođeni od nesvesnih modela ponašanja i auto-pilota.

Kako meditirati? 

U osnovi, meditaciju možemo upražnjavati bilo kada, bilo gde, bilo šta da činimo. Možemo hodati i biti prisutni; možemo prati sudove i praktikovati MM; možemo sedeti…ležati…ono što u početku jeste preporuka je da se izabere mirno, tiho mesto na kome nećete biti ometani; možete sedeti bilo na stolici, bilo na jastuku na podu, zaklopiti oči (ukoliko to želite), i početi sa obraćanjem pažnje na sadašnji trenutak. Usredsređivanjem pažnje na udah i izdah. Dok udišete, tiho u sebi recite-svestan sam da udišem. Dok izdišete-svestan sam da izdišem. I to je sve. Zvuči jednostavno? Ono što ćete primetiti već u sledećem (ili nekom drugom trenutku) jeste da je pažnja odlutala! I tada ste svesni dapažnja mi je odlutala. U tom trenutku samo je lagano vratite na sledeći dah, novi udah i novi izdah…

Naravno ovaj proces, iako jednostavan, nije nimalo lak. Naš večno lutajući um stalno beži, kreira priče, gubi se u sećanjima, analizama, brigama…zbog toga je neopodno da vežbamo vraćanje (zalutale) pažnje na sadašnji trenutak – takav kakav jeste, upravo sada i ovde.

Zašto meditacija?

Mindfulness meditacija je dostižna veština – neophodna za život u (digitalnom) 21. veku. Veku izazova, ubrzanja, diktata algoritama i društvenih mreža, neizvesnosti, preplavljenosti informacijama, rasutom pažnjom, brigama za budućnost Planete i svoje dece… i dece svoje dece…

Uz pomoć ove veštine stičemo sigurnost, jasnoću, fokus i stabilnu pažnju; učimo da upravljamo svojim emocijama, mislima, dobijamo snagu da donosimo odluke i preuzimamo odgovornost za sebe i svoj život. Učimo da umirimo um, da objektivno posmatramo i sebe i svoje reakcije na sve što se dešava – sa nama, u nama i svetom oko nas. Iako jednostavno nije ni najmanje lako. MM zahteva stalnu vežbu, ogromnu samodisciplinu, saosećanje i nežnost, otvoreni um i radoznalost. Cilj mindfulness meditacije nije postizanje nekakvog mističnog iskustva. Njen cilj je istraživanje unutarnjeg sveta i otkrivanje sopstvenog blaga. Njenom redovnom primenom dobijamo priliku da postanemo istraživači i naučnici u laboratoriji svog tela i uma.

“Ako smo voljni da uložimo tolike napore da bismo upoznali strane kulture, nepoznate vrste životinja i daleke planete, možda bi i upoznavanje sopstvenog uma vredelo podjednakog truda. A bolje bi nam bilo da ga upoznamo pre nego što algoritmi počnu da odlučuju umesto nas.” Juval Noa Harari, “21. lekcija za 21. vek”.

I zato, ukoliko želite da (sa)znate kako vaš um funkcioniše, da se susretnete sa sobom na novi način, i želite da naučite mindfulness meditaciju, ili možda da osnažite svoju već postojeću praksu – pozivam vas da to učinimo zajedno: draganadjurdja@gmail.com.

 

U okviru redovnog predavanja na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, kod profesorke dr Tatjane Mamule na predmetu Liderstvo i donošenje odluka, održano je gostujuće predavanje putem Zoom platforme na temu – Mindful liderstvo i promišljeno donošenje odluka gostujućeg predavača, Dragane Đurđanović.

Cilj decembarskog predavanja je bilo bliže upoznavanje studenata sa mindfulness pojmom, značenjem i značajem, kao i njegovoj ulozi i primeni u modernom poslovanju 21. veka. Šta znači i šta predstavlja mindful liderstvo, odnosno promišljeno i pažljivo predvođenje. Takođe, predavanje je imalo za cilj da studente učini svesnim značaja osobina koje odlikuju mindful lidera. Kako se razvijaju uspešne strategije, koje omogućavaju da budemo fokusiraniji, smireniji i jasnijeg razmišljanja i to posebno u procesu donošenja odluka – suočeni sa poslovnim i životnim izazovima u savremenom kompleksnom – VUCA svetu, stalnih promena i neizvesnosti.

U toku predavanja, studenti su mogli da saznaju kako se danas mindfulness praksa sprovodi u najvećim svetskim kompanijama – liderima u poslovanju (Lego, Google, Microsoft, Danone, LinkedIn). O značaju auto-liderstva, vrednosnim orijentacijama, organizacijskoj i korporacijskoj kulturi, kao i šta predstavlja pojam „Ljudi iznad svega“, o saosećanju u predvođenju i pitanjima sreće i svrhe kao osnovama za postizanje opšteg blagostanja – zaposlenih i same organizacije.

Dragana Đurđanović je Mindfulness Based Stress Reduction Certified Teacher, i jedini instruktor ovog programa kod nas. Mindfuness-Based Stress Reduction program (svetskoj javnosti poznat pod akronimom MBSR), predstavlja specifičnu vrstu obuke i treninga za upravljanje stresom i sindromom izgaranja na poslu (burnout sindrom). Dragana je svoju edukaciju završila na IMA Institutu (Institute for MindfulnessBased Approaches) u Berlinu i osnivač je projekta Mindfulness Srbija. Takođe, Dragana svojim članstvom predstavlja Srbiju u Evropskoj Asocijaciji za Mindfulness (EAMBA), i njena vizija jeste – zdravo, humano i moderno srpsko društvo 21. veka, koje čine svesni, slovesni, savesni i slobodni pojedinci i lideri.


Studenti Fakulteta za menadžment su imali prilike da kroz pokaznu vežbu, posebno namenjenu zaposlenima u kompanijama i korporacijama, usvoje mindfulness tehniku – praktični alat za primenu u svakodnevnom i budućem životu. Predavanja su bila prilika u kojoj su studenti, budući lideri, mogli da dožive mindfulness kroz lično iskustvo. Ovom prilikom studenti su pokazali visoko zanimanje i otvorenost za postojeće svetske trendove u modernom poslovanju, uzimajući aktivno učešće u diskusiji, deleći utiske, znanja i iskustva. Ono što je ostavilo poseban utisak na predavača, jeste da na buduću poslovnu scenu Srbije stupaju mladi ljudi, opremljeni potrebnim znanjima, veštinama i zrelošću, sa posebnim osećajem za najviše vrednosti – izoštrene pažnje za druge, za razvoj poslovne kulture, a pre svega, za celokupnu društvenu zajednicu.

Dragana Đurđanović danas redovno održava individualne i grupne treninge za redukciju stresa, kao i treninge uma i pažnje, i to za polaznike koji dolaze iz sveta biznisa, medicine i obrazovanja. Takođe, Dragana je i ACC/ICF mindfulness i coach za razvoj ljudskih potencijala. Deo je CoachHub digitalne platforme, internacionalne zajednice koja okuplja coacheve i kompanije iz celog sveta.

Mindfulness predstavlja svesno usmerenu pažnju na sadašnji trenutak. Ovaj koncept je danas jedan od vodećih načina za prevenciju i redukciju stresnih stanja, povećanju fokusa i svesne pažnje. Trenutno se u najrazvijenim zemljama sveta odvijaju različiti mindfulness programi, namenjeni zaposlenima u kompanijama i korporacijama, zdravstvenim centrima, socijalnim i obrazovnim ustanovama.

Juče je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan u Beogradu, u okviru redovnog predavanja – Liderstvo i donošenje odluka, kod profesorke dr Tatjane Mamule, održano gostujeće predavanje Dragane Đurđanović. Dragana je Mindfulness Based Stress Reduction Teacher in Training pri IMA Institutu iz Berlina (Institute for Mindfulness-Based Approaches), a takođe i osnivač projekta Mindfulness Srbija.

Mindfulness, predstavlja svesno usmerenu pažnju na sadašnji trenutak. Ovaj koncept je danas jedan od vodećih načina za prevenciju i redukciju stresnih stanja. Trenutno se u najrazvijenim zemljama sveta odvijaju različiti mindfulness programi, namenjeni zaposlenima u velikim kompanijama i korporacijama, zdravstvenim centrima i socijalnim ustanovama. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da se naročita pažnja posvećuje mindfulness praksi u radu sa mladima, na univerzitetima i školama.

Današnji akademski život nailazi na brojne stresne izazove. Posebno se izdvaja negativan uticaj digitalnih medija na pažnju i fokus, pogotovo u vreme ispitnih rokova. Interaktivno predavanje o Mindfulness-u je imalo za cilj da upozna studente (završne godine studija), sa veštinama i alatima, koji im mogu pomoći da postojeći stres smanje i unaprede samo učenje.

Studenti četvrte godine FAM-a su mogli da iskuse jednostavne tehnike disanja, opuštanja i koncentracije, koje su lako primenjive tokom procesa učenja i polaganja ispita. Posebno raduje činjenica da su studenti pokazali otvoreni um i radoznali duh, želju da podele svoja doživljena iskustva tokom izvođenja vežbi.

Zaključeno je da se uključivanjem mindfulness-a u svakodnevnu rutinu, stres može smanjiti, pažnja i pamćenje poboljšati, i konačno dostići najvažniji cilj – bolje ocene.

Don’t just change, transform. ― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

Read more

Skoro da smo skinuli maske sa lica i oslobođeni hrlimo ka starom dobrom životu. Sve se više družimo, sve nas više ima na jednom mestu; otvoreno sanjamo odmore i putovanja. I dok virus sve više popušta sa njim popušta i naša pažnja. U želji da što pre zaboravimo, nesvesno odlučujemo da na covid-mesece ne mislimo. Sve manje pazimo na odstojanje i gužvu, poručujemo svetu da smo odlučni da se vratimo u život pređašnji. Pošto-poto. Međutim, hteli-ne-hteli, nova sadašnjost je već uveliko stigla. Nova normalnost. Mnogi od nas su nezadovoljni i uplašeni…pitamo se šta bi sa dobrom starom, nazovi normalnošću?!

MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA

I tako, u jednom potezu smo grubo iščupani iz svoje bliske prošlosti. Ma kakva da je bila, i dalje želimo u nju da se vratimo. Udobna, poznata i samo moja, mislimo tiho, nezadovoljni dok nam prete tamo nekom novom sadašnjosti. Ali da vratimo pažnju na pažnju. Možda se pitate zašto je bitno da budemo (i ostanemo) pažljivi, kad je skoro sve pa završeno?! Koga zanima da bude pažljiv baš u ovom trenutku…zašto je to uopšte važno? Važno je da budemo prisutni u sada. Sadašnjost je jedini trenutak koji imamo. Sve drugo je neizvesno. Prošlost ubrzano bledi, još brže se zaboravlja. Budućnost je neizvesna i zagonetna. Jedini trenutak koji zaista imamo je ovaj današnji. Sadašnji trenuci čine naše živote; ti momenti čine naše životno iskustvo. Samo sada možemo da menjamo sebe i okolnosti. I da učimo iz iskustva. Da planiramo budućnost. Zato je važno da znamo kako da fokusiramo pažnju, na svestan način. Važno je da znamo da imamo svu slobodu da izaberemo na šta ćemo je usmeriti; i šta i kako hoćemo sa njom da radimo. Jer, kad naša pažnja nesvesno odluta, tada je naš mozak verno prati. I tada nam nesvesno kreira život. Kako istrenirati sopstvenu pažnju da nam bude od koristi?

 

Budite svesni da ste slobodni da kad god osetite potrebu, na trenutak zastanete, udahnete i oslušnete sebe i druge.

FOKUS NA DAH 

Pouzdan, a jednostavan način da ukrotimo pažnju jeste obraćanje pažnje na sopstveno telo i dah. Kad dišemo to činimo samo u sadašnjem trenutku. To nam omogućava da budemo budni umesto izgubljeni u dalekim mislima. Praćenje daha je najjednostavniji način da zastanemo, da pauziramo; tzv. svesno disanje predstavlja najbrži način da smirimo nervozu, strah, ili možda želju da iskalimo bes…mnogo toga možemo da obuzdamo i kontrolišemo, uz samo par svesnih udaha i izdaha…proverite sami…

  1. za trenutak (za)stanite ili sedite, na način da budete uspravni, opuštenih ramena, obraćajući pažnju na vrat i glavu…ispravljenih leđa, osećajući karlične kosti na stolici. Ako stojite, neka su noge razmaknute u širini kukova, ruke se odmaraju pored tela. Stopala su čvrsto na zemlji…osećajući zemljinu težu…sopstveno uzemljeno telo, centrirano i stabilno.
  2. lagano dišite, osećajući svoj dah koji putuje-od nosnica do stomaka…ispunjavajući telo…i nazad, izdišite svojim ritmom…i to je sve…samo bivajući svesni disanja…ostajući uz dah, i još jedan…i sledeći…
  3. nakon par trenutaka, premestite svoju svesnu pažnju sa disanja na okolinu…ljude koji nam se obraćaju…biti svestan okruženja, i sebe u istom…oslušnite i osmotrite ljude oko sebe. Zapitajte se šta je ono što je potrebno da se učini, ili ne, u datom trenutku. I zatim produžite dalje. Spremno nastavite sa svime što ste radili.

Read more