U okviru redovnog predavanja na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, kod profesorke dr Tatjane Mamule na predmetu Liderstvo i donošenje odluka, održano je gostujuće predavanje putem Zoom platforme na temu – Mindful liderstvo i promišljeno donošenje odluka gostujućeg predavača, Dragane Đurđanović.

Cilj decembarskog predavanja je bilo bliže upoznavanje studenata sa mindfulness pojmom, značenjem i značajem, kao i njegovoj ulozi i primeni u modernom poslovanju 21. veka. Šta znači i šta predstavlja mindful liderstvo, odnosno promišljeno i pažljivo predvođenje. Takođe, predavanje je imalo za cilj da studente učini svesnim značaja osobina koje odlikuju mindful lidera. Kako se razvijaju uspešne strategije, koje omogućavaju da budemo fokusiraniji, smireniji i jasnijeg razmišljanja i to posebno u procesu donošenja odluka – suočeni sa poslovnim i životnim izazovima u savremenom kompleksnom – VUCA svetu, stalnih promena i neizvesnosti.

U toku predavanja, studenti su mogli da saznaju kako se danas mindfulness praksa sprovodi u najvećim svetskim kompanijama – liderima u poslovanju (Lego, Google, Microsoft, Danone, LinkedIn). O značaju auto-liderstva, vrednosnim orijentacijama, organizacijskoj i korporacijskoj kulturi, kao i šta predstavlja pojam „Ljudi iznad svega“, o saosećanju u predvođenju i pitanjima sreće i svrhe kao osnovama za postizanje opšteg blagostanja – zaposlenih i same organizacije.

Dragana Đurđanović je Mindfulness Based Stress Reduction Certified Teacher, i jedini instruktor ovog programa kod nas. Mindfuness-Based Stress Reduction program (svetskoj javnosti poznat pod akronimom MBSR), predstavlja specifičnu vrstu obuke i treninga za upravljanje stresom i sindromom izgaranja na poslu (burnout sindrom). Dragana je svoju edukaciju završila na IMA Institutu (Institute for MindfulnessBased Approaches) u Berlinu i osnivač je projekta Mindfulness Srbija. Takođe, Dragana svojim članstvom predstavlja Srbiju u Evropskoj Asocijaciji za Mindfulness (EAMBA), i njena vizija jeste – zdravo, humano i moderno srpsko društvo 21. veka, koje čine svesni, slovesni, savesni i slobodni pojedinci i lideri.


Studenti Fakulteta za menadžment su imali prilike da kroz pokaznu vežbu, posebno namenjenu zaposlenima u kompanijama i korporacijama, usvoje mindfulness tehniku – praktični alat za primenu u svakodnevnom i budućem životu. Predavanja su bila prilika u kojoj su studenti, budući lideri, mogli da dožive mindfulness kroz lično iskustvo. Ovom prilikom studenti su pokazali visoko zanimanje i otvorenost za postojeće svetske trendove u modernom poslovanju, uzimajući aktivno učešće u diskusiji, deleći utiske, znanja i iskustva. Ono što je ostavilo poseban utisak na predavača, jeste da na buduću poslovnu scenu Srbije stupaju mladi ljudi, opremljeni potrebnim znanjima, veštinama i zrelošću, sa posebnim osećajem za najviše vrednosti – izoštrene pažnje za druge, za razvoj poslovne kulture, a pre svega, za celokupnu društvenu zajednicu.

Dragana Đurđanović danas redovno održava individualne i grupne treninge za redukciju stresa, kao i treninge uma i pažnje, i to za polaznike koji dolaze iz sveta biznisa, medicine i obrazovanja. Takođe, Dragana je i ACC/ICF mindfulness i coach za razvoj ljudskih potencijala. Deo je CoachHub digitalne platforme, internacionalne zajednice koja okuplja coacheve i kompanije iz celog sveta.

Mindfulness predstavlja svesno usmerenu pažnju na sadašnji trenutak. Ovaj koncept je danas jedan od vodećih načina za prevenciju i redukciju stresnih stanja, povećanju fokusa i svesne pažnje. Trenutno se u najrazvijenim zemljama sveta odvijaju različiti mindfulness programi, namenjeni zaposlenima u kompanijama i korporacijama, zdravstvenim centrima, socijalnim i obrazovnim ustanovama.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *