Mindfulness je obraćanje pažnje...svest o promeni.

Svima nama je potrebno neko vreme. Vreme da se utišamo i oslušnemo svoje srce.

Mindfulness je obraćanje pažnje...svest o promeni.

Svima nama je potrebno neko vreme. Vreme da se utišamo i oslušnemo svoje srce.

Mindfulness je obraćanje pažnje...svest o promeni.

Svima nama je potrebno neko vreme. Vreme da se utišamo i oslušnemo svoje srce.

„Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.“ Jovan Jovanović Zmaj

„Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.“ Jovan Jovanović Zmaj

„Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.“ Jovan Jovanović Zmaj

„Juče sam bio pametan, pa sam hteo da promenim svet. Danas sam mudar, zato menjam sebe. " Rumi

„Juče sam bio pametan, pa sam hteo da promenim svet. Danas sam mudar, zato menjam sebe. " Rumi

„Juče sam bio pametan, pa sam hteo da promenim svet. Danas sam mudar, zato menjam sebe. " Rumi

O nama

Mindfulness, ili Pomnost, je u tome da budemo potpuno budni u svojim životima.

To znači da opažamo izuzetnu životnost svakog trenutka. Osećamo se živima. Takođe, dobijamo direktan pristup sopstvenim moćnim unutrašnjim izvorima za uvid, transformaciju i isceljenje.

 

-Jon Kabat-Zinn

Naša misija

Da inspirišemo i motivišemo druge da se lakše povežu sa svojim unutrašnjim bićem i vođstvom, uz unapređenje ličnog zdravlja i intuicije.

Naša vizija

Zdravo, humano i moderno srpsko društvo 21. veka, koje čine svesni, slovesni, savesni i slobodni pojedinci i lideri.

Šta je MBSR program?

Mindfuness-Based Stress Reduction (MBSR) program predstavlja specifičnu vrstu obuke i treninga za upravljanje stresom. Dizajniran je na principu razvijanja fokusirane pažnje i tzv. usredsređene svesnosti. Kroz različite vežbe disanja i laganih telesnih aktivnosti, kao i različitih meditativnih tehnika, dolazi se do usklađivanja misli i tela; koncentracijom i relaksacijom se istovremeno produbljuju percepcija, misli i osećanja, kao same i telesne senzacije.

MBSR predstavlja duboku sposobnost smirivanja uma, i oslobođenje od kompulsivnog i negativnog toka misli i emocija.

Kreator MBSR metode i anti-stres programa je Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Masačusetsu (SAD), osnivač i izvršni direktor Centra za Mindfulness u medicini, zdravstvenom sistemu i društvu, na Univerzitetu Masačusets. Takođe, Prof. Dr Jon Kabat-Zinn je osnivač i direktor svetski poznate klinike za smanjenje stresa.

MBSR kurs je posebno namenjen zdravstvenim radnicima, zaposlenima u kompanijama i korporacijama, kao i svima koji trpe psihičke i fizičke posledice zbog “burnout” sidroma i izgaranja na poslu.

MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction

MBSR metoda pomaže u slučajevima:

 • oslobađanja od stresa (pogotovo na poslu)
 • veće sposobnosti održavanja fokusirane pažnje
 • kod brige o obolelom članu porodice (tzv. “porodični teret”)
 • negativne spirale misli
 • teških komunikacija
 • hroničnog bola
 • smanjenja anksioznosti i depresivnih stanja
 • poboljšanja imuniteta
 • veće kreativnosti
 • povećanja intuicije
 • smanjenja krvnog pritiska

Na MBSR kursu možemo naučiti kako da:

 • prepoznamo i promenimo lične obrasce stresa
 • razvijemo samopouzdanje, suverenitet i otpornost
 • prekinemo negativnu spiralu misli
 • svesno rešavamo životne krize
 • prepoznamo kad smo na “autopilotu” umesto u budnom stanju
 • svesno povećavamo kvalitet života uprkos izazovnim zdravstvenim stanjima
 • pristupamo svojim unutrašnjim resursima i snagama
 • razvijamo spokojstvo, prihvatanje/saosećanje i unutrašnji mir

MBSR kurs uključuje:

 • preliminarni intervju/razgovor sa budućim učesnicima
 • 8 nedeljnih modula
 • Mindfulness dan (6 sati)
 • praćenje statusa učesnika i njegovo napredovanje
 • priručnik/udžbenik sa informacijama o temama, kao i instrukcijama za rad
 • audio fajlove sa uputstvima za lični rad i vežbanje

MBSR kursom su obuhvaćene sledeće teme:

 • Šta znači živeti pomno i usredsređeno
 • Kako lična/subjektivna percepcija (sopstvene) stvarnosti utiče na svakodnevni život
 • Bavljenje našim (fizičkim) granicama i osvešćivanje sopstvenog tela – kroz mindful pokret (lagane yoga poze) i različite oblike meditativnih vežbi
 • Nov i drugačiji način razmišljanja o zdravlju i bolesti
 • Fiziologija i psihologija stresa, rad sa teškim osećanjima i mislima, ovladavanje različitim životnim situacijama
 • Mindful – svesna i osvešćena komunikacija
 • Kako izgraditi i održati redovnu i stabilnu mindfulness praksu u svakodnevnom životu

Šta je MBAR program?

Mindfulness pristup kod oporavka od zavisnosti (Mindfulness Based Addiction Recovery) program kreirali su Dr. Paramabandhu Groves i Valerie Mason-John.

Ovaj sekularni pristup je zasnovan na promovisanju oporavka od zavisnosti i prevencije, kao i razumevanju recidiva kod zavisnosti (tradicionalnih zavisnosti od supstanci, zavisnosti od seksa, interneta, društvenih mreža, kao i zavisnosti od kompulsivnih i opsesivnih misli i ideja).

Program se radi u trajanju od 6 ili 8 nedelja, gde se učesnici sastaju redovno, jednom nedeljno po dva i po sata. Ostatak nedelje se ostavlja za asimilaciju i razumevanje materijala.

Ovaj program namenjen je svima onima koji su iskusili borbu sa zavisnostima u svojim životima, i koji žele da nauče nove metode korisne za oporavak, kao i svima onima koji se ne identifikuju sa tradicionalnim oblicima zavisnosti, ali žele da se oslobode kompulsivnih i opsesivnih misli i ideja.

Program je takođe koristan iskusnim meditatorima, onima koji razumeju i praktikuju mindfulness, kao i onima koji su zaposleni u obasti mentalnog zdravlja; posebno u oblasti zavisnosti.

MBAR – Mindfulness Based Addiction Recovery

Učesnici će bolje razumeti prirodu zavisnosti i kompulsivnih ponašanja i kako se oni odnose na njihov sopstveni život. Takođe, program omogućava učesnicima razvoj svesti o direktnom iskustvu, tehnike koje nam omogućavaju da budemo sa iskustvom, pogotovu neprijatnim, i, konačno, kako da pravimo mudrije izbore u našem ponašanju. Svakodnevna praksa mindfulness-a otkriva nam da mi nismo naše misli, naša tela, niti naše emocije, i da ih možemo posmatrati sa saosećanjem, a da nismo kontrolisani njima. Ovo je oporavak. Preko mindfulness-a, mi pokušavamo da se povežemo sa našim mislima na drugačiji način, ne verovanjem u priče. Ukoliko verujemo da će naše misli doći i proći bez našeg poistovećivanja s njima, možemo pronaći slobodu od razmišljanja. U situacijama u kojima nas misli kontrolišu, mi interpretiramo stvari, verujemo da su naše misli istinite. Na osnovu tih interpretacija, mi donosimo odluke koje mogu imati štetne posledice na naš oporavak. Razmislite samo na koje načine vi sami kreirate dodatnu patnju i bol u vašem životu?

Na MBAR kursu možemo naučiti kako da:

 • razlikujemo između misli i činjenica
 • razlikujemo između misli i osećanja
 • prepoznamo kad smo na “autopilotu” umesto u budnom stanju
 • razumemo i prepoznamo začarani krug zavisnosti
 • razumemo i prepoznamo rane znake upozorenja u telu
 • radimo sa recidivom
 • prepoznamo i promenimo lične obrasce ponašanja
 • postanemo svesni našeg tela, misli i osećanja

MBAR kurs uključuje:

 • preliminarni intervju/razgovor sa budućim učesnicima
 • 8 nedeljnih modula (Zoom ili uživo)
 • dnevne vežbe i handouts za svaki modul
 • 10 vođenih (snimljenih) meditacija
 • praćenje statusa učesnika i njegovo napredovanje
 • nedeljni imejlovi sa dodatnim inspirativnim citatima i podsetnicima
 • dve 30-minutne sesije sa voditeljicom kursa (nije uključeno u osnovni paket*)

MBAR – osmonedeljne teme:

 1. Uvodna sesija
 2. Šta znači biti tj. postati svestan?
 3. Okidači (začarani krug adikcije)
 4. Prihvatanje iskustva
 5. Misli nisu činjenice
 6. Kako voditi računa o sebi?
 7. Redovna praksa kako bismo ostali na putu oporavka
 8. Završna sesija

Kurs

Sve informacije o MBSR kursu možete dobiti na 063/22643

Sve informacije o MBAR kursu možete dobiti na https://marinakolaric.com

Copyright © 2019 Mindfulness Srbija. All rights reserved. Developed by PaprikArt