Šta je Mindfulness

MINDFULNESS JE ciljana i fokusirana Svesnost o sadašnjem trenutku – to je stanje fokusiranosti (koncentrisanosti) na ono što se trenutno događa baš ovde i baš sada oko nas.

Biti prisutan u trenutku znači obraćati pažnju na sadašnjost, bez posebnog razmišljanja o prošlosti ili budućnosti. Bez analiziranja i razmišljanja o tome šta nam se dogodilo, ili šta nam se nije dogodilo. To je samo biti ovde. To je samo BITI.

Uz potpunu svesnost o sebi u sadašnjem trenutku, Mindfulness nam omogućava bolji pristup unutrašnjem telesnom biću. Mindfulness je osluškivanje svog unutrašnjeg tela. Njegovih potreba, stanja i osećaja. Prepoznavanje i učenje jezika kojim naše telo komunicira sa nama. Signala koje nam telo šalje. Poruka kojima nam se obraća. Svesnost o sopstvenom telu, o domu u kome stanuje naša autentična ličnost. Celovitost koju čine naš um, emocije i naše jedinstveno telo.