MINDFULNESS JE ciljana i fokusirana Svesnost o sadašnjem trenutku – to je stanje fokusiranosti (koncentrisanosti) na ono što se trenutno događa baš ovde i baš sada oko nas.

Biti prisutan u trenutku znači obraćati pažnju na sadašnjost, bez posebnog razmišljanja o prošlosti ili budućnosti, bez analiziranja i razmišljanja o tome šta nam se dogodilo, ili šta nam se nije dogodilo. To je samo biti ovdje. To je samo BITI.

Uz potpunu svesnost o sebi u sadašnjem trenutku, Mindfulness nam omogućava bolji pristup unutrašnjem telesnom biću. Mindfulness je osluškivanje svog unutrašnjeg tela. Njegovih potreba, stanja i osećaja. Prepoznavanje i učenje jezika kojim naše telo komunicira sa nama, signala koje nam telo šalje, poruke kojima nam se obraća. Svesnost o sopstvenom telu, gde je telo pritom dom u kome stanujemo, jeste sastavni deo naše celovitosti, neraskidiv deo naše jedinstvene i autentične ličnosti; a nju čine naš um, emocije i naše jedinstveno telo.

Mindfulness omogućava bolji pristup ličnoj intuiciji

Intuicija, kao posebna i fantastična vrsta informacije, egzistira u nama, i to uvek u SADA. Ako je nismo svesni, ako ne umemo da je prepoznamo, onda gubimo mogućnost, gubimo moć da dragocene podatke pretvorimo u u za nas korisne informacije. Koliki je broj nas koji smo se pokajali jer nismo poslušali svoj unutrašnji glas? Čak i onda kada smo ga možda čuli? I kada smo ga čuli nismo mu (po)verovali?

Vrlo je važno sto učenjem i vežbanjem Mindfulness-a možemo da naučimo da prepoznamo  one momente kada smo na auto pilotu; kada smo odsutni i izgubljeni u mislima, sećanjima, ili brigama za budućnost.

Takođe, Mindfulness je i sjajan način za usvajanje tehnika koje nam pomažu da se brže smirimo i opustimo – pogotovo u vremenima kada bolju kontrolu stresnih reakcija, Mindfulness kao regulator stresnih stanja.

Mindfulness je ključ za našu ljudskost

Stubovi Mindfulness-a

Učenje i praktikovanje Mindfulness-a nam može pomoći da razvijemo i usavršimo tri centralne ljudske sposobnosti – jasnoću, smirenost i koncentraciju. Mindfulness nam pomaže da kultivišemo razvijemo sposobnost saosećanja sa sobom i drugima.

  • Telo
  • Osećaji
  • Um
  • Iskustvo POČETNIČKOG UMA (beginner’s mind), jer samo tada imamo mnogo opcija i sve je moguće

Mindfulness znači biti prisutan, SADA i OVDE

Zašto Mindfulness?

Zato što smo mi kao ljudi, pre svega SLOVESNA (Mindfulness),  a ne BESLOVESNA (Mindless) bića. Imamo tu mogućnost i sposobost da budemo svesni i savesni. Zato što samo potpunim poznavanjem sebe, svoga tela, sopstvenih misli i emocija, sopstvenih „okidača” i reakcija možemo birati i upravljati kako svojim ponašanjem, tako i sopstvenim životom. Ako znamo KO SMO SADA I OVDE, onda smo slobodni i hrabri. Jer onda možemo SVESNO i SLOVESNO da donosimo odluke o sopstvenom životu.